fbpx

Robotik ve Robotik Kodlama Nedir?

Robotik; bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol birimleri ile beraber uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalışma alanıdır. Birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkmaktadır. Çünkü robotik alanında belli koşullara göre çalışabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması için birçok mühendislik dalının bir arada çalışması gerekmektedir.

Robotlar ise sensörleri sayesinde çevresini algılayan, aldığı bu girdileri yorumlayarak sonuçlar üreten ve bu sonuçları çıktı olarak verebilen aygıtlardır. Bu da bizlere göstermektedir ki günümüzdeki birçok iş ve işlemler robotların doğru bir şekilde tasarlanıp kodlanması sayesinde gerçekleştirilebilir. Çünkü insanlarda sahip olduğu duyular sayesinde çevresindeki bilgileri alıp, beyni sayesinde bunları işleyip sonrasında organları kullanarak sonuçlarını dışarıya aktarmaktadır.

Robotik Kodlama Eğitiminin Faydaları

Uzmanlara göre, küçük yaşta kodlama eğitimi almak çocuğun bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştiriyor. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdemir’e göre, kodlama bilen bir kişi bilgisayarları, bilgisayarlı makineleri programlayarak onlara istediği işleri yaptırabilir, bu cihazlara yeni özellikler, görevler ekleyebilir. Özdemir, kodlamanın gelecekteki işleviyle ilgili ise şunları söylüyor: “Bugünün çocuklarının büyüdüklerinde, uzun zamandır depolanan ‘büyük veri’ ile uğraşması ve her alanda doğru kararlar verebilmek için o büyük veriyi analiz edip anlamlı sonuçlara ulaşması gerekiyor. Büyük veriyle uğraşmasını beklediğimiz yakın geleceğin yetişkinlerinin sahip olması gereken en önemli zihinsel araçlardan birisi, kodlama ve onun getireceği algoritmik (sistematik) düşünme becerisi olacak. Bir anlamda, kodlama becerisi çocuklarımıza etraflarını saran bilgisayarlı makinelerle ve büyük veri yığınları ile iletişime geçmelerini, onlara ne yapmaları gerektiğini emredebilmelerini ve onlardan gelen sinyalleri anlayabilmelerini sağlayacak yeni bir ‘dil’ becerisi olacak.”

Neden Kodlama Eğitimi Verilmeli?

  • Kodlama öğrenmek yabancı dil öğrenmek gibidir. Bu yüzden erken yaşta öğrenilmesi kalıcılığı arttırır.
  • Her meslek alanı teknolojiye hakim bireylere ihtiyaç duyar.
  • Dijital vatandaşlık kavramının dünya çapında yayılması ile birlikte kodlama ve robotik temel bir gereksinim haline geldi.
  • Erken yaşta sıralama, döngü, koşullar gibi kavramları öğrenen çocukların özümseme becerilerinin daha gelişmiş olduğu görülmektedir.
  • Sanal zorbalığın hakim olduğu günümüz koşullarında çocukların kodlama ile tanışmaları kullandıkları araçları faydalı hale getiriyor.
  • Kodlama eğitimi ile, milyonlarca kişiye ulaşan sanal oyunları oynayan ve tüketen bireyler yerine hayal ettikleri uygulama, yazılım ve oyunları üreten bireyler yetişiyor.
  • Kodlama çocukların içerisindeki hayal güçlerini harekete geçirerek teknolojide fikir ve akımlara öncülük etmelerini sağlar.
  • Kodlama eğitimi alan bir birey geliştirdikleri uygulama ve yazılımları etrafındaki insanlara tanıtma fırsatı bularak üretme becerilerini ortaya koyar.

 

STEM Eğitimi

STEM eğitimi, okul öncesinden itibaren tüm yaş guruplarındaki sadece okul değil, bu yönde okul dışı destek eğitimleri de kapsar.

STEM çalışmalarını destekleyenler, mühendislik eğitiminin diğer alanlar içine katılarak daha da yaygınlaştırılmasını, mühendislik eğitimine daha erken yaslarda, hatta okul öncesinden başlanması gerektiğini savunmaktadırlar.

STEM Eğitimi Bilim (Fen!), Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında eğitimi ifade eder. Burada kastedilen bu alanlardaki eğitimlerin bütünleşik ve çocuklara yönelik uygulamalı olarak verilmesidir.

Her yaş gubuna uygun STEM destekli robotik uygulamalı atölye çalışmaları, öğrencilerin basit motorlu makine ve mekanizmaları kolay bir şekilde öğrenmelerini sağlarken, dişli çarklar, makaralar, manivela, tekerlekler, akslar gibi basit makinelerin çalışma prensipleri ile hız, kuvvet, kaldırma kuvveti, denge gibi fen konularını daha ufak yaştan itibaren, tasarlayarak problem çözme, analitik düşünme, yaratıcı düşünme becerileriyle bütünleştirirler. Mühendislik çalışmalarının temeli olarak da adlandırabileceğimiz bu çalışmalar, çocukların bilişsel ve duygusal olarak tüm gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır.

S – SCIENCE / Bilim (Fen)

21. Yüzyıl içinde dünya için çözülmesi gereken temel sorunların başında, enerji, gıda gibi kaynakların düzenlenmesi gelmektedir. Bu sorunların hepsi bilimle çözülebilir. Bu nedenle daha fazla bilim eğitimine ihtiyaç duyulacaktır. Bu durumu pozitif bilimle sınırlayamayız.
Dünya çapında bilimi temsil eden bu başlık ülkemizde fen eğitimi olarak isimlendirilmekte ve okullardaki basit fen deneylerinden
ileri gidememektedir.

E – ENGINEERING / Mühendislik

Bu alanda kastedilen mühendislik düşünme biçimidir. Mühendislik düşünme biçimi insan ve ihtiyaç odaklı üretime yönelik neden-sonuç ilişkisi kurarak tasarım yapmasıdır.

M – MATHEMATICS / Matematik

Bu alanda kastedilen herkesin ileri seviyede matematik öğrenmesi değildir. Unutmayalım matematik bir bilim değildir. Ama bilimsel konuşabilmek için matematiği iyi öğrenmemiz gerekir. Matematiksiz bilim olmaz.