Onur Kurulu Üyeleri dönem sonunda bir araya gelerek yıl sonunu değerlendirdi.